Arkitektur

Arkitekturen har alltid varit mycket viktig för finländarna. Detta beror antagligen på Finlands historia. Finland har inte varit ett fritt land i mer än ca hundra år och detta gör att den egna finska kulturen är mycket viktig för nationalitetskänslan.

Arkitekter, kompositörer, författare och konstnärer har varit mycket starkt sammansvetsade i arbetet med att forma den finländska nationalidentiteten.

De arkitekter som påverkat Helsingfors stadsbild mest är:

Carl Ludvig Engel, som var tysk till sitt ursprung, men som kom att tillbringa större delen av sitt liv i Helsingfors.

Eliel Saarinen som skapade den berömda järnvägsstationen i Helsingfors.

Lars Sonck som bland annat ritat Berghälls kyrka.

Alvar Aalto den världskände finske arkitekten.

Uspenskijkatedralen

Uspenskijkatedralen ligger på Skatudden inte långt från Salutorget i hamnen och är ett exempel på det ryska inflytandet på arkitekturen i Helsingfors. Katedralen är den största ortodoxa kyrkan i Västeuropa.