Carl Ludvig Engel

Carl Ludvig föddes i Berlin 1778. Han fick som arkitekt ett antal uppdrag i städer vid Östersjön, bland annat Åbo, men det stora arbetet med att bygga upp Helsingfors blev hans livsverk. C L Engel dog också i Helsingfors 1840 och han hann verkligen sätta sin prägel på staden. Några av de byggnader ritade av Engel i Helsingfors är Helsingfors domkyrka (Nikolaikyrkan), universitetets huvudbyggnad och bibliotek och Statsrådsborgen, alla vid Senatstorget, samt Helsingfors stadshus vid Salutorget och Lappvikens sjukhus.

Helsingfors stadshus

Empirestaden är stadens äldsta bebyggelse och i mitten ligger Helsingfors domkyrka. Domkyrkan i Helsingfors är en korskyrka vilken domineras av en kupol och ett mittorn. Denna kyrka representerar en arkitekturtradition som har sitt ursprung från Peterskyrkan i Rom. Idag är domkyrkan helt vitmålad. Över huvud taget är de många vitmålade byggnaderna i nyklassicistisk stil orsaken till att området kallas ”den vita staden”.

Vid Senatstorgen ligger också Senatshuset. Detta hus är i själva verket en bild av det mest berömda bevarade templet från antikens Rom: Pantheon. I den nordvästra delen av Senatstorget ligger Universitetsbiblioteket. Det avviker från samtida biblioteksbyggnader såväl i fråga om grundplan som rumsstruktur, men så ska det också ses som en tillämpning av vissa romerska teman. Den lilla entrén ger en bild av ett romerskt atrium. I den västra delen av Senatstorget ligger Universitetet.

Sederholmska huset, eller Sederholms hus, är det äldsta huset som nu finns i Helsingfors. Detta hus ritades inte av Engels utan var ett av de få hus som överlevde den hemska branden 1809. Huset byggdes av köpmannen Johan Sederholm år 1757 och det ligger också vid Senatstorget. I dag har Helsingfors stadsmuseum utställningslokaler i huset.