Eliel Saarinen

En annan av de riktigt stora arkitekterna i Helsingfors är Eliel Saarinen. Han var den som gav Finland ett världsrykte redan innan modernisten Alvar Alto. Järnvägsstationen i Helsingfors som byggdes i jugendstil är ett av Saarinens paradverk.

Den vackra järnvägsstationen i Helsingfors

Eliel Saarinens berömmelse startade i och med världsutställningen i Paris i slutet av 1800-talet. Tillsammans med sina vänner Herman Geselius och Armas Lindgren rönte han stor framgång med den finska jugend-stilen.

Eliel föddes 1873 i Rantasalmi. Han fick sin utbildning i Helsingfors och den fantastiska järnvägsstationen i staden är ett av Saarinens stora verk. Denna station byggdes under 1920-talet. Utanför Helsingfors i Kyrkslätt ligger Saarinens hem Hvitträsk. Denna bostad är också ett av Elias mest kända verk.

Redan 1923 flyttade Eliel till USA och ritade bland annat TWA-terminalen för internationell trafik vid John F Kennedy flygplatsen. Saarinen verkade i USA till sin död 1950.