Alvar Aaltos byggnader

Enso-Gutzeits marmorklädda affärshus ett verk av Alvar Aalto. Det är beläget på Kanalkajen I.

De mest berömda byggnaderna av Aalto är Finlandiahuset från 1971 och konserthuset vid Tölöviken. Alvar Aalto ritade en övergripande plan för hela Tölöviken, men det är endast Finlandiahuset som byggts. Finlandiahuset är Helsingfors främsta konserthus med vackert läge vid Tölöviken. Huset har lokaler för symfonikonserter, internationella kongresser och mindre möten, utställningar och underhållning och här anordnas guidade rundturer. Inför kulturåret 2000 fick den slitna fasaden av Carrara-marmor en rejäl och påkostad upprustning.

Finlandiahuset

Den akademiska bokhandeln på Norra Esplanaden 39 är Alvar Aaltos bokpalats från 1968 och huset är av Carrara-marmor liksom Finlandiahuset. En rulltrappa upp finns Café Aalto med möbler av arkitekten.