Glaspalatset

På 1920-talet kom funktionalismens genombrott. Stilen innebar nya ideal, såväl i stadsbyggandet som i det enskilda husens arkitektur.

Funktionen skulle bestämma husets arkitektur och avspeglas i fasader och byggnadsvolymer. I större bostadsområden blev de enskilda husens utformning samordnade i en helhetsgestaltning.

Funktionalismens fasader var enkla och släta.

Glaspalatset är idag ett mediacenter men här finns också biografer, gallerior och en mängd butiker.

Glaspalatset

Det första renodlade funktionalistiska byggnadsverk som uppfördes i Helsingfors var Glaspalatset på Mannerheimsvägen 22 – 24. Palatset med sina enorma fönster påminner om en oceanångare och rymde på den tiden stadens största restaurang. Tanken var att detta enorma bygge skulle rivas efter det att olympiaden hade ägt rum i Helsingfors.

För tre unga studenterna blev Glaspalatset ett genombrottsarbete. Dessa fick i uppdrag att rita något ultramodernt inför olympiaden i Helsingfors.

Arkitekt Viljo Gabriel Revell (1910-1964) inledde sina arkitekturstudier 1928 och slutförde dem 1937. När man byggde Glaspalatset hade hans organisatoriska förmåga stor betydelse. Revell, som var känd som en rationalist, utnyttjade i sitt arbete betongtekniken och elementindustrin. Hotell Palace torde vara det mest kända av de verk som han ritat i Helsingfors efter kriget.

Arkitekt Heimo Ilmari Riihimäki (1907-1962) utexaminerades 1937. Denne arkitekt, som var intresserad av bildkonst och målning, arbetade bl.a. som stadsarkitekt i Kotka och som Åbo stads byggnadsinspektör fr.o.m. 1949.

Arkitekt Niilo Kokko (1907-1975) blev arkitekt 1936. Han ritade under sin karriär flera bostadshöghus, de flesta av dem är i Helsingfors