Kiasma

Den finländska konsten befann sig i ett dynamiskt skede i slutet av 1900-talet. Stor betydelse hade det säkert att framtidskonsten fick ett eget hus, Kiasma.

Museet Kiasma ligger på Mannerheimsplatsen. Om man är intresserad av museer bör man avsätta några timmar får att besök Kiasma. Kiasma är ett museum i Helsingfors för nutidskonst och det används både för museiverksamhet och dessutom för olika evenemang såsom seminarier och föreläsningar. Här har många intressanta utställningar ägt rum under åren.
Kiasma är ett aktivt centrum för visuell kultur och en mötesplats där man kan få information och nya upplevelser eller helt enkelt bara trivas.

I detta museum finns den fantastiska skapelsen ”Ärkeängel från de sju haven” av Marcus Copper. Det är ett valskelett i nästan naturlig storlek av stål och trä.